Danh mục: Quân đội 22/12

Pano cổ động ngày 22-12 thành lập Quân Đội Nhân Dân Việt Nam

Năm 2023 là kỷ niệm 79 năm ngày thành lập Quân dội Nhân dân Việt Nam (22/12/1944 – 22/12/2023). Mẫu pano tranh cổ động tuyên truyền luôn là một chiến dịch truyền thông tuyên truyền trong những ngày dịp Lễ. Tranh tuyên truyền cổ động được thiết kế phần mềm corel giúp ban dẽ dàng […]

Vector Pano 22-12 thành lập Quân Đội Nhân Dân Việt Nam

Năm 2023 là kỷ niệm 79 năm ngày thành lập Quân dội Nhân dân Việt Nam (22/12/1944 – 22/12/2023). Mẫu pano tranh cổ động tuyên truyền luôn là một chiến dịch truyền thông tuyên truyền trong những ngày dịp Lễ. Tranh tuyên truyền cổ động được thiết kế phần mềm corel giúp ban dẽ dàng […]

Mẫu Pano 22-12 thành lập Quân Đội Nhân Dân Việt Nam

Năm 2023 là kỷ niệm 79 năm ngày thành lập Quân dội Nhân dân Việt Nam (22/12/1944 – 22/12/2023). Mẫu pano tranh cổ động tuyên truyền luôn là một chiến dịch truyền thông tuyên truyền trong những ngày dịp Lễ. Tranh tuyên truyền cổ động được thiết kế phần mềm corel giúp ban dẽ dàng […]

Pano tuyên truyền ngày 22-12 thành lập Quân Đội Nhân Dân Việt Nam

Năm 2023 là kỷ niệm 79 năm ngày thành lập Quân dội Nhân dân Việt Nam (22/12/1944 – 22/12/2023). Mẫu pano tranh cổ động tuyên truyền luôn là một chiến dịch truyền thông tuyên truyền trong những ngày dịp Lễ. Tranh tuyên truyền cổ động được thiết kế phần mềm corel giúp ban dẽ dàng […]